TÁJÉKOZTATÁS HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI ELJÁRÁSRÓL

2021.02.07

Az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából, az építmény felépüléséről (rendeltetést is igazoló), illetve a rendeltetés megváltozásáról szóló hatósági bizonyítványt -kérelemre- a Polgármester állítja ki.
A hatósági bizonyítvány kiállítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. §-a írja elő a polgármester számára az alábbiak szerint:
"(2) A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknekés a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki
arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.
(3) A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetés-módosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak
megfelel, - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról." Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdése szerint "A hatósági bizonyítvány kiállítható akkor is, ha az építmény építésekor hatályos jogszabályok megváltoztak, de az építmény az építés időpontjában hatályos építésügyi jogszabályoknak igazolhatóan megfelel."
Ügyfeleink letölthetik a honlapról a megfelelő kérelem nyomtatványt.
A kérelem benyújtható Dunaszentgyörgy Polgármesteréhez a 7135. Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 90 sz. címen, vagy a phivdsztgy@tolna.net elektronikus levélcímen.
Az eljárás menete:
1. kérelem és mellékleteinek (továbbiakban együttesen: dokumentáció) benyújtása az ügyfél
részéről Dunaszentgyörgy Polgármesteréhez
2. a dokumentáció továbbítása a települési főépítész részére
3. a települési főépítész kiadja a szakmai véleményét
4. a települési főépítész szakmai véleménye alapján a polgármester a hatósági bizonyítványt kiadja vagy a kiadását megtagadja.